Pretesnenie okien
0950 41 41 82


Utesníme okná aj dvere, budete mať teplejšie a tichšie ...

 

Prečo od okien ťahá?

Pôsobením vetra vznikajú veľké tlakové rozdiely v bezprostrednej blízkosti budov. Sila vetra je veľmi značná na náveternej strane budovy, na záveternej strane je takmer nepatrná. Tento tlakový rozdiel je príčinou prenikania studeného vzduchu a súčasne unikanie teplého vzduchu. Za rovnakej poveternostnej situácie sú tepelné straty neutesnenými 2 mm škárami 4-násobne vyššie v porovnaní s teplotnými stratami neutesnených štrbín 0,5 mm. Pri silnejšom vetre je prenikanie chladného vzduchu mnohonásobne vyššie a tým samozrejme dochádza k značnému ochladeniu vnútorného prostredia. Teplotným stratám v dôsledku tlakových rozdielov vonkajšieho prostredia je možné efektívne zabrániť utesnením okien a dverí.


Päť dôvodov pre utesnenie okien a dverí

1. Riadne utesnený dom šetrí tepelnú energiu. Správne utesnené okná a dvere môžu znížiť spotrebu tepelnej energie až o 30%, Výška úspory závisí od stavu okien, ich veku a prevedenia.

2. Keď utesníte okná a dvere, nebude na Vás ťahať a dosiahnete príjemné prostredie.

3. Pred utesnení okien a dverí môžete znížiť teplotu o jeden až dva stupne bez toho, aby ste cítili ochladenie. Každý stupeň zodpovedá zníženiu spotreby tepelnej energie o 6%.

4, Tesnenie zamedzuje vznikaniu prachu a podstatne znižuje hlučnosť.

5. Opatrenia pre zníženie spotreby tepelnej energie sa musia previesť v správnom poradí. Preveďte tesnenie okien a dverí skôr než budete zoraďovať ventilačný a vykurovací systém.